Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Rokovanie gestorského výboru (Zápis spoločnej správy výborov)

Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Milana VETRÁKA a Petra LIBU na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (Navrhovatelia požiadali listom z 13. októbra 2022 o presun ich návrhu zákona na ďalšiu riadnu schôdzu Národnej rady Slovenskej republiky s predpokladaným začiatkom zasadnutia dňa 29. novembra 2022.) (Navrhovatelia požiadali listom z 23. novembra 2022 o presun ich legislatívneho návrhu na ďalšiu riadnu schôdzu Národnej rady Slovenskej republiky po Novom roku (2023).) (Navrhovateľ požiadal listom z 30. januára 2023 o zaradenie rokovania o jeho návhu zákona na schôdzu Národnej rady Slovenskej republiky začínajúcu 14. marca 2023.)

Novela zákona, parlamentná tlač 1186
Dátum doručenia: 26. 8. 2022
Navrhovateľ: poslanci NR SR (P. Liba, M. Vetrák)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj s lehotou na prerokovanie 14. 10. 2022..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj s lehotou na prerokovanie 17. 10. 2022.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 1234 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 1234 (19 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 72. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1610 zo dňa 21. 9. 2022.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj s lehotou na prerokovanie 21. 10. 2022.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj s lehotou na prerokovanie 23. 10. 2022.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

US721610 (Uznesenie (1. čítanie)) US721610 (18 KB)

Rokovanie výborov

9. 3. 2023, Ústavnoprávny výbor NR SR
10. 11. 2022, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj


Rokovanie gestorského výboru

23. 10. 2022, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj

Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.