Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Redakcia (NZ postúpil do redakcie)

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Novela zákona, parlamentná tlač 1039
Dátum doručenia: 27. 5. 2022
Navrhovateľ: vláda (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre financie a rozpočet a Výbor NR SR pre sociálne veci s lehotou na prerokovanie 9. 9. 2022..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre sociálne veci s lehotou na prerokovanie 12. 9. 2022.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 1080 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 1080 (17 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 66. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1492 zo dňa 15. 6. 2022.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre sociálne veci s lehotou na prerokovanie 9. 9. 2022.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre sociálne veci s lehotou na prerokovanie 12. 9. 2022.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us661492 (Uznesenie (1. čítanie)) Us661492 (19 KB)

Rokovanie výborov

12. 9. 2022, Výbor NR SR pre financie a rozpočet
9. 9. 2022, Ústavnoprávny výbor NR SR
13. 9. 2022, Výbor NR SR pre sociálne veci


Rokovanie gestorského výboru

13. 9. 2022, Výbor NR SR pre sociálne veci

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 72. schôdzi NR SR dňa 4. 10. 2022.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

27. 09. 2022 Hudecová, Eva Detail návrhu 8 1039 Eva Hudecová II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 8 1039 Eva Hudecová II (90 KB)
27. 09. 2022 Pleštinská, Zita Detail návrhu 8 1039 Zita Pleštinská II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 8 1039 Zita Pleštinská II (108 KB)
04. 10. 2022 16:35 Marcinková, Vladimíra Detail návrhu 8 1039 Vladimíra Marcinková 3 II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 8 1039 Vladimíra Marcinková 3 II (98 KB)
04. 10. 2022 16:35 Marcinková, Vladimíra Detail návrhu 8 1039 Vladimíra Marcinková 2 II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 8 1039 Vladimíra Marcinková 2 II (87 KB)
04. 10. 2022 16:50 Žitňanská, Jana Detail návrhu 8 1039 Jana Žitňanská II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 8 1039 Jana Žitňanská II (68 KB)

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 72. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1689 zo dňa 4. 10. 2022

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.