Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia niektoré zákony

Novela zákona, parlamentná tlač 952
Dátum doručenia: 23. 4. 2018
Navrhovateľ: vláda (Ministerstvo zdravotníctva SR)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre zdravotníctvo s lehotou na prerokovanie 11. 6. 2018..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre zdravotníctvo s lehotou na prerokovanie 12. 6. 2018.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 1003 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 1003 (14 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 31. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1151 zo dňa 11. 5. 2018.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre zdravotníctvo s lehotou na prerokovanie 11. 6. 2018.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre zdravotníctvo s lehotou na prerokovanie 12. 6. 2018.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us311151 (Uznesenie (1. čítanie)) Us311151 (15 KB)

Rokovanie výborov

5. 6. 2018, Ústavnoprávny výbor NR SR
11. 6. 2018, Výbor NR SR pre zdravotníctvo


Rokovanie gestorského výboru

12. 6. 2018, Výbor NR SR pre zdravotníctvo

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 33. schôdzi NR SR dňa 13. 6. 2018.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

12. 06. 2018 Červeňáková, Elena Detail návrhu 7 0952 Elena Červeňáková II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 7 0952 Elena Červeňáková II (147 KB)
13. 06. 2018 15:56 Zelník, Štefan Detail návrhu 7 0952 Štefan Zelník II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 7 0952 Štefan Zelník II (52 KB)

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 33. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1225 zo dňa 13. 6. 2018

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 22. 6. 2018 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (29. 6. 2018), číslo 192/2018.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.