Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Vládny návrh zákona o dani z poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Návrh nového zákona, parlamentná tlač 945
Dátum doručenia: 23. 4. 2018
Navrhovateľ: vláda (Ministerstvo financií SR)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre financie a rozpočet a Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti s lehotou na prerokovanie 11. 6. 2018..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre financie a rozpočet s lehotou na prerokovanie 12. 6. 2018.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 996 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 996 (14 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 31. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1167 zo dňa 16. 5. 2018.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti a Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 15. 6. 2018.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre financie a rozpočet s lehotou na prerokovanie 18. 6. 2018.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us311167 (Uznesenie (1. čítanie)) Us311167 (15 KB)

Rokovanie výborov

7. 6. 2018, Výbor NR SR pre financie a rozpočet
7. 6. 2018, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
5. 6. 2018, Ústavnoprávny výbor NR SR


Rokovanie gestorského výboru

13. 6. 2018, Výbor NR SR pre financie a rozpočet

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 33. schôdzi NR SR dňa 20. 6. 2018.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

19. 06. 2018 12:47 Kiššová, Jana Detail návrhu 7 0945 Jana Kiššová1 II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 7 0945 Jana Kiššová1 II (68 KB)
19. 06. 2018 12:47 Kiššová, Jana Detail návrhu 7 0945 Jana Kiššová2 II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 7 0945 Jana Kiššová2 II (75 KB)
19. 06. 2018 12:57 Dostál, Ondrej Detail návrhu 7 0945 Ondrej Dostál II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 7 0945 Ondrej Dostál II (60 KB)

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 33. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1275 zo dňa 20. 6. 2018

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 9. 7. 2018 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (18. 7. 2018), číslo 213/2018.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.