Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Novela zákona, parlamentná tlač 761
Dátum doručenia: 10. 11. 2017
Navrhovateľ: vláda (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Výbor NR SR pre sociálne veci, Výbor NR SR pre zdravotníctvo a Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny s lehotou na prerokovanie 26. 1. 2018..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre sociálne veci s lehotou na prerokovanie 29. 1. 2018.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 785 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 785 (14 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 23. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 918 zo dňa 28. 11. 2017.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny, Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre sociálne veci a Výbor NR SR pre zdravotníctvo s lehotou na prerokovanie 26. 1. 2018.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre sociálne veci s lehotou na prerokovanie 29. 1. 2018.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us230918 (Uznesenie (1. čítanie)) Us230918 (21 KB)

Rokovanie výborov

29. 1. 2018, Výbor NR SR pre financie a rozpočet
25. 1. 2018, Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny
23. 1. 2018, Ústavnoprávny výbor NR SR
29. 1. 2018, Výbor NR SR pre sociálne veci
30. 1. 2018, Výbor NR SR pre zdravotníctvo


Rokovanie gestorského výboru

30. 1. 2018, Výbor NR SR pre sociálne veci

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 26. schôdzi NR SR dňa 6. 2. 2018.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

31. 01. 2018 Blahová, Natália Detail návrhu 7 0761 Natália Blahová2 II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 7 0761 Natália Blahová2 II (73 KB)
31. 01. 2018 Blahová, Natália Detail návrhu 7 0761 Natália Blahová1 II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 7 0761 Natália Blahová1 II (106 KB)
31. 01. 2018 Kaščáková, Renáta Detail návrhu 7 0761 Renáta Kaščáková II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 7 0761 Renáta Kaščáková II (64 KB)
01. 02. 2018 19:00 Zvarová Bašistová, Alena Detail návrhu 7 0761 Alena Bašistová II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 7 0761 Alena Bašistová II (152 KB)
01. 02. 2018 19:00 Gaborčáková, Soňa Detail návrhu 7 0761 Soňa Gaborčáková II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 7 0761 Soňa Gaborčáková II (61 KB)

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 26. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1024 zo dňa 6. 2. 2018

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 22. 2. 2018 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (8. 3. 2018), číslo 61/2018.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.