Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách v znení zákona č. 34/2014 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Novela zákona, parlamentná tlač 748
Dátum doručenia: 9. 11. 2017
Navrhovateľ: vláda (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie s lehotou na prerokovanie 26. 1. 2018..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie s lehotou na prerokovanie 29. 1. 2018.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 772 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 772 (14 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 23. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 921 zo dňa 28. 11. 2017.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie a Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 26. 1. 2018.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie s lehotou na prerokovanie 29. 1. 2018.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us230921 (Uznesenie (1. čítanie)) Us230921 (21 KB)

Rokovanie výborov

23. 1. 2018, Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
23. 1. 2018, Ústavnoprávny výbor NR SR


Rokovanie gestorského výboru

30. 1. 2018, Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 28. schôdzi NR SR dňa 14. 3. 2018.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

31. 01. 2018 Fecko, Martin Detail návrhu 7 0748 Martin Fecko2 II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 7 0748 Martin Fecko2 II (55 KB)
31. 01. 2018 Fecko, Martin Detail návrhu 7 0748 Martin Fecko1 II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 7 0748 Martin Fecko1 II (272 KB)
31. 01. 2018 Zemanová, Anna Detail návrhu 7 0748 Anna Zemanová II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 7 0748 Anna Zemanová II (90 KB)
14. 03. 2018 17:11 Gál, Gábor Detail návrhu 7 0748 Gábor Gál II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 7 0748 Gábor Gál II (102 KB)

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 28. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1113 zo dňa 14. 3. 2018

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 27. 3. 2018 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (13. 4. 2018), číslo 110/2018.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.