Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Novela zákona, parlamentná tlač 630
Dátum doručenia: 15.8.2017
Navrhovateľ: vláda (Ministerstvo zdravotníctva SR)

Priložené dokumenty:

Úvodná strana (Úvodná strana) Úvodná strana (11 KB)
Návrh zákona (Návrh zákona) Návrh zákona (53 KB)
Dôvodová správa (Dôvodová správa) Dôvodová správa (31 KB)
Doložka vplyvov (Doložka vplyvov) Doložka vplyvov (35 KB)
Doložka zlučiteľnosti (Doložka zlučiteľnosti) Doložka zlučiteľnosti (19 KB)
Analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu (Iný typ dokumentu) Analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu (37 KB)
Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie (Iný typ dokumentu) Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie (24 KB)
Analýza sociálnych vplyvov (Iný typ dokumentu) Analýza sociálnych vplyvov (39 KB)
Návrh nariadenia vlády, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 640/2008 Z. z. o verejnej minimálnej sieti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti (Iný typ dokumentu) Návrh nariadenia vlády, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 640/2008 Z. z. o verejnej minimálnej sieti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti (11 KB)
Návrh nariadenia vlády, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 640/2008 Z. z. o verejnej minimálnej sieti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti - Obal (Iný typ dokumentu) Návrh nariadenia vlády, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 640/2008 Z. z. o verejnej minimálnej sieti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti - Obal (9 KB)
Návrh opatrenia, ktorým sa ustanovujú spádové územia a pevné body pre ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby (Iný typ dokumentu) Návrh opatrenia, ktorým sa ustanovujú spádové územia a pevné body pre ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby (19 KB)
Návrh opatrenia, ktorým sa ustanovujú spádové územia a pevné body pre ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby - Obal (Iný typ dokumentu) Návrh opatrenia, ktorým sa ustanovujú spádové územia a pevné body pre ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby - Obal (9 KB)
Návrh nariadenia vlády o výške úhrady za zdravotnú starostlivosť, ktorú uhrádza zdravotná poisťovňa poskytovateľovi zubno-lekárskej pohotovostnej služby a o výške paušálnej úhrady ... (Iný typ dokumentu) Návrh nariadenia vlády o výške úhrady za zdravotnú starostlivosť, ktorú uhrádza zdravotná poisťovňa poskytovateľovi zubno-lekárskej pohotovostnej služby a o výške paušálnej úhrady ... (22 KB)
Návrh nariadenia vlády o výške úhrady za zdravotnú starostlivosť, ktorú uhrádza zdravotná poisťovňa poskytovateľovi zubno-lekárskej pohotovostnej služby a o výške paušálnej úhrady ... - Obal (Iný typ dokumentu) Návrh nariadenia vlády o výške úhrady za zdravotnú starostlivosť, ktorú uhrádza zdravotná poisťovňa poskytovateľovi zubno-lekárskej pohotovostnej služby a o výške paušálnej úhrady ... - Obal (9 KB)
Návrh opatrenia, ktorým sa dopĺňa výnos MZ SR z 10. 9. 2008 č. 09812/2008-OL o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno - technické vybavenie ... (Iný typ dokumentu) Návrh opatrenia, ktorým sa dopĺňa výnos MZ SR z 10. 9. 2008 č. 09812/2008-OL o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno - technické vybavenie ... (16 KB)
Návrh opatrenia, ktorým sa dopĺňa výnos MZ SR z 10. 9. 2008 č. 09812/2008-OL o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno - technické vybavenie ... - Obal (Iný typ dokumentu) Návrh opatrenia, ktorým sa dopĺňa výnos MZ SR z 10. 9. 2008 č. 09812/2008-OL o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno - technické vybavenie ... - Obal
Návrh nariadnia, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o náležitostiach, kritériách hodnotení žiadostí a hodnotení žiadostí o vydanie povolenia ... (Iný typ dokumentu) Návrh nariadnia, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o náležitostiach, kritériách hodnotení žiadostí a hodnotení žiadostí o vydanie povolenia ... (15 KB)
Návrh nariadnia, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o náležitostiach, kritériách hodnotení žiadostí a hodnotení žiadostí o vydanie povolenia ... - Obal (Iný typ dokumentu) Návrh nariadnia, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o náležitostiach, kritériách hodnotení žiadostí a hodnotení žiadostí o vydanie povolenia ... - Obal (9 KB)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre zdravotníctvo s lehotou na prerokovanie 9.10.2017..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre zdravotníctvo s lehotou na prerokovanie 10.10.2017.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 667 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 667 (14 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 19. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 773 zo dňa 6.9.2017.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre zdravotníctvo s lehotou na prerokovanie 9.10.2017.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre zdravotníctvo s lehotou na prerokovanie 10.10.2017.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us190773 (Uznesenie (1. čítanie)) Us190773 (21 KB)

Rokovanie výborov

3.10.2017, Ústavnoprávny výbor NR SR
4.10.2017, Výbor NR SR pre zdravotníctvo


Rokovanie gestorského výboru

10. 10. 2017, Výbor NR SR pre zdravotníctvo

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 21. schôdzi NR SR dňa 10.10.2017.

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 21. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 848 zo dňa 10. 10. 2017

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 19.10.2017 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (25.10.2017), číslo 257/2017.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.