Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon bol vrátený prezidentom)

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Novela zákona, parlamentná tlač 242
Dátum doručenia: 23.9.2016
Navrhovateľ: vláda (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre sociálne veci a Výbor NR SR pre zdravotníctvo s lehotou na prerokovanie 18.11.2016..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre sociálne veci s lehotou na prerokovanie 21.11.2016.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 245 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 245 (14 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 10. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 275 zo dňa 19.10.2016.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre sociálne veci a Výbor NR SR pre zdravotníctvo s lehotou na prerokovanie 18.11.2016.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre sociálne veci s lehotou na prerokovanie 21.11.2016.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us100275 (Uznesenie (1. čítanie)) Us100275 (19 KB)

Rokovanie výborov

15.11.2016, Výbor NR SR pre financie a rozpočet
16.11.2016, Ústavnoprávny výbor NR SR
15.11.2016, Výbor NR SR pre sociálne veci
15.11.2016, Výbor NR SR pre zdravotníctvo


Rokovanie gestorského výboru

22. 11. 2016, Výbor NR SR pre sociálne veci

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 11. schôdzi NR SR dňa 30.11.2016.

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 11. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 356 zo dňa 30. 11. 2016

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol vrátený prezidentom.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.