Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon bol vrátený prezidentom)

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Novela zákona, parlamentná tlač 1683
Dátum doručenia: 27.9.2019
Navrhovateľ: vláda (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie a Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 22.11.2019..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie s lehotou na prerokovanie 25.11.2019.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 1776 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 1776 (17 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 51. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 2123 zo dňa 15.10.2019.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie a Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 22.11.2019.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie s lehotou na prerokovanie 25.11.2019.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us512123 (Uznesenie (1. čítanie)) Us512123 (22 KB)

Rokovanie výborov

19.11.2019, Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
19.11.2019, Ústavnoprávny výbor NR SR


Rokovanie gestorského výboru

26. 11. 2019, Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 53. schôdzi NR SR dňa 27.11.2019.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

26. 11. 2019 19:09 Zemanová, Anna Detail návrhu 7 1683 Anna Zemanová II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 7 1683 Anna Zemanová II (86 KB)
26. 11. 2019 19:09 Fecko, Martin Detail návrhu 7 1683 Martin Fecko II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 7 1683 Martin Fecko II (73 KB)

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 53. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 2249 zo dňa 27. 11. 2019

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol vrátený prezidentom.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.