Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Novela zákona, parlamentná tlač 1591
Dátum doručenia: 22. 8. 2019
Navrhovateľ: vláda (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre zdravotníctvo a Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport s lehotou na prerokovanie 11. 10. 2019..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport s lehotou na prerokovanie 14. 10. 2019.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 1693 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 1693 (17 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 49. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1982 zo dňa 10. 9. 2019.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport a Výbor NR SR pre zdravotníctvo s lehotou na prerokovanie 11. 10. 2019.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport s lehotou na prerokovanie 14. 10. 2019.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us491982 (Uznesenie (1. čítanie)) Us491982 (23 KB)

Rokovanie výborov

8. 10. 2019, Ústavnoprávny výbor NR SR
10. 10. 2019, Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
9. 10. 2019, Výbor NR SR pre zdravotníctvo


Rokovanie gestorského výboru

15. 10. 2019, Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 51. schôdzi NR SR dňa 16. 10. 2019.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

15. 10. 2019 Balódi, Ladislav Detail návrhu 7 1591 Ladislav Balódi II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 7 1591 Ladislav Balódi II (59 KB)

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 51. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 2141 zo dňa 16. 10. 2019

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 5. 11. 2019 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (13. 11. 2019), číslo 359/2019.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.