Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Návrh poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Evy ANTOŠOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov

Novela zákona, parlamentná tlač 1583
Dátum doručenia: 21. 8. 2019
Navrhovateľ: poslanci NR SR (E. Antošová)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie s lehotou na prerokovanie 14. 10. 2019..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie s lehotou na prerokovanie 15. 10. 2019.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 1685 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 1685 (16 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 49. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 2107 zo dňa 25. 9. 2019.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie a Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 14. 10. 2019.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie s lehotou na prerokovanie 15. 10. 2019.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us492107 (Uznesenie (1. čítanie)) Us492107 (23 KB)

Rokovanie výborov

9. 10. 2019, Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
8. 10. 2019, Ústavnoprávny výbor NR SR


Rokovanie gestorského výboru

9. 10. 2019, Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 51. schôdzi NR SR dňa 17. 10. 2019.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

16. 10. 2019 Antošová, Eva Detail návrhu 7 1583 Eva Antošová II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 7 1583 Eva Antošová II (67 KB)
17. 10. 2019 12:01 Zemanová, Anna Detail návrhu 7 1583 Anna Zemanová II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 7 1583 Anna Zemanová II (68 KB)

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 51. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 2156 zo dňa 17. 10. 2019

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 11. 11. 2019 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (19. 11. 2019), číslo 387/2019.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.