Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov

Novela zákona, parlamentná tlač 155
Dátum doručenia: 4.7.2016
Navrhovateľ: vláda (Ministerstvo životného prostredia SR)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie a Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 10.10.2016..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie s lehotou na prerokovanie 11.10.2016.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 155 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 155 (14 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 9. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 198 zo dňa 12.9.2016.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie a Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 12.10.2016.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie s lehotou na prerokovanie 14.10.2016.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us090198 (Uznesenie (1. čítanie)) Us090198 (19 KB)

Rokovanie výborov

4.10.2016, Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
4.10.2016, Ústavnoprávny výbor NR SR


Rokovanie gestorského výboru

11. 10. 2016, Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 10. schôdzi NR SR dňa 25.10.2016.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

21. 10. 2016 10:40 Antal, Peter Detail návrhu 7 0155 Peter Antal II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 7 0155 Peter Antal II (83 KB) Hlasovanie č. 180: návrh prešiel

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 10. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 297 zo dňa 25. 10. 2016

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 9.11.2016 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (18.11.2016), číslo 303/2016.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.