Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Dušana TITTELA, Tibora JANČULU, Irén SÁRKÖZY a Martina GLVÁČA na vydanie zákona o Fonde na podporu športu a o zmene a doplnení zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Návrh nového zákona, parlamentná tlač 1546
Dátum doručenia: 31. 5. 2019
Navrhovateľ: poslanci NR SR (M. Glváč, T. Jančula, I. Sárközy, D. Tittel)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre financie a rozpočet a Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport s lehotou na prerokovanie 6. 9. 2019..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport s lehotou na prerokovanie 9. 9. 2019.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 1637 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 1637 (18 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 46. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1929 zo dňa 26. 6. 2019.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport s lehotou na prerokovanie 6. 9. 2019.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport s lehotou na prerokovanie 9. 9. 2019.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us461929 (Uznesenie (1. čítanie)) Us461929 (23 KB)

Rokovanie výborov

5. 9. 2019, Výbor NR SR pre financie a rozpočet
9. 9. 2019, Ústavnoprávny výbor NR SR
9. 9. 2019, Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport


Rokovanie gestorského výboru

10. 9. 2019, Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 49. schôdzi NR SR dňa 18. 9. 2019.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

18. 09. 2019 09:17 Tittel, Dušan Detail návrhu 7 1546 Dušan Tittel II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 7 1546 Dušan Tittel II (94 KB)

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 49. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 2041 zo dňa 18. 9. 2019

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 4. 10. 2019 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (15. 10. 2019), číslo 310/2019.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.