Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon bol vrátený prezidentom)

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 113/2018 Z. z. o uvádzaní dreva a výrobkov z dreva na vnútorný trh a o zmene a doplnení zákona č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Novela zákona, parlamentná tlač 1509
Dátum doručenia: 31.5.2019
Navrhovateľ: vláda (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti, Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie a Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 6.9.2019..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie s lehotou na prerokovanie 9.9.2019.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 1600 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 1600 (17 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 46. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1885 zo dňa 19.6.2019.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti, Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie a Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 6.9.2019.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie s lehotou na prerokovanie 9.9.2019.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us461885 (Uznesenie (1. čítanie)) Us461885 (22 KB)

Rokovanie výborov

5.9.2019, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
4.9.2019, Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
9.9.2019, Ústavnoprávny výbor NR SR


Rokovanie gestorského výboru

10. 9. 2019, Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 49. schôdzi NR SR dňa 12.9.2019.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

11. 09. 2019 16:40 Fecko, Martin Detail návrhu 7 1509 Martin Fecko II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 7 1509 Martin Fecko II (106 KB)
11. 09. 2019 16:40 Fecko, Martin Detail návrhu 7 1509 Martin Fecko2 II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 7 1509 Martin Fecko2 II (169 KB)

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 49. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 2004 zo dňa 12. 9. 2019

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol vrátený prezidentom.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.