Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Novela zákona, parlamentná tlač 1325
Dátum doručenia: 4. 3. 2019
Navrhovateľ: vláda (Ministerstvo zdravotníctva SR)

Priložené dokumenty:

Úvodná strana (Úvodná strana) Úvodná strana (14 KB)
Návrh zákona (Návrh zákona) Návrh zákona (54 KB)
Dôvodová správa (Dôvodová správa) Dôvodová správa (43 KB)
Doložka vplyvov (Doložka vplyvov) Doložka vplyvov (27 KB)
Doložka zlučiteľnosti (Doložka zlučiteľnosti) Doložka zlučiteľnosti (17 KB)
Analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu (Iný typ dokumentu) Analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu (21 KB)
Analýza vplyvov na informatizáciu spoločnosti (Iný typ dokumentu) Analýza vplyvov na informatizáciu spoločnosti (16 KB)
Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie (Iný typ dokumentu) Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie (22 KB)
Návrh vyhlášky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 84/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú určujúce znaky jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení (Návrh vyhlášky) Návrh vyhlášky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 84/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú určujúce znaky jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení (17 KB)
Návrh vyhlášky, ktorou sa mení  vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 89/20136 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o náležitostiach a hodnotení žiadostí o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej  (Návrh vyhlášky) Návrh vyhlášky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 89/20136 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o náležitostiach a hodnotení žiadostí o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej (14 KB)
Návrh opatrenia, ktorým sa dopĺňa výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 11. marca 2009 č. 10548/2009-OL, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o záchrannej zdravotnej službe v znení neskorších predpisov (Iný typ dokumentu) Návrh opatrenia, ktorým sa dopĺňa výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 11. marca 2009 č. 10548/2009-OL, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o záchrannej zdravotnej službe v znení neskorších predpisov (34 KB)
Návrh opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 07045/2003 z 30. decembra 2003, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva v znení neskorších predpisov (Iný typ dokumentu) Návrh opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 07045/2003 z 30. decembra 2003, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva v znení neskorších predpisov (18 KB)
Návrh opatrenia, ktorým sa dopĺňa výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 11. marca 2009 č. 10552/2009-OL, ktorým sa ustanovujú sídla staníc záchrannej zdravotnej služby v znení neskorších predpisov (Iný typ dokumentu) Návrh opatrenia, ktorým sa dopĺňa výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 11. marca 2009 č. 10552/2009-OL, ktorým sa ustanovujú sídla staníc záchrannej zdravotnej služby v znení neskorších predpisov (19 KB)
Návrh opatrenia, ktorým sa  ustanovujú podrobnosti o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie ambulancie dopravnej zdravotnej služby a dispečingu, podrobnosti o označovaní ambulancie dopravnej zdravotnej sl (Iný typ dokumentu) Návrh opatrenia, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie ambulancie dopravnej zdravotnej služby a dispečingu, podrobnosti o označovaní ambulancie dopravnej zdravotnej sl (77 KB)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre zdravotníctvo s lehotou na prerokovanie 3. 5. 2019..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre zdravotníctvo s lehotou na prerokovanie 7. 5. 2019.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 1403 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 1403 (17 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 43. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1669 zo dňa 27. 3. 2019.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre zdravotníctvo s lehotou na prerokovanie 3. 5. 2019.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre zdravotníctvo s lehotou na prerokovanie 7. 5. 2019.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us431669 (Uznesenie (1. čítanie)) Us431669 (22 KB)

Rokovanie výborov

30. 4. 2019, Ústavnoprávny výbor NR SR
30. 4. 2019, Výbor NR SR pre zdravotníctvo


Rokovanie gestorského výboru

9. 5. 2019, Výbor NR SR pre zdravotníctvo

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 45. schôdzi NR SR dňa 13. 5. 2019.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

13. 05. 2019 15:34 Baláž, Vladimír Detail návrhu 7 1325 Vladimír Baláž II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 7 1325 Vladimír Baláž II (96 KB)
13. 05. 2019 12:01 Červeňáková, Elena Detail návrhu 7 1325 Elena Červeňáková II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 7 1325 Elena Červeňáková II (123 KB)

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 45. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1785 zo dňa 13. 5. 2019

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 22. 5. 2019 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (29. 5. 2019), číslo 139/2019.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.