Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Novela zákona, parlamentná tlač 724
Dátum doručenia: 27.9.2013
Navrhovateľ: vláda (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie a Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 25.11.2013..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie s lehotou na prerokovanie 26.11.2013.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 694 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 694 (13 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 25. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 863 zo dňa 22.10.2013.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie a Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 24.1.2014.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie s lehotou na prerokovanie 27.1.2014.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us250863 (Uznesenie (1. čítanie)) Us250863 (20 KB)

Rokovanie výborov

26.11.2013, Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
20.11.2013, Ústavnoprávny výbor NR SR


Rokovanie gestorského výboru

26. 11. 2013, Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 35. schôdzi NR SR dňa 27.5.2014.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

27. 11. 2013 Mičovský, Ján Detail návrhu 6 0724 Ján Mičovský II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 6 0724 Ján Mičovský II (429 KB)
28. 11. 2013 Fecko, Martin Detail návrhu 6 0724 Martin Fecko II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 6 0724 Martin Fecko II (233 KB)
28. 11. 2013 Lebocký, Tibor Detail návrhu 6 0724 Tibor Lebocký II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 6 0724 Tibor Lebocký II (88 KB)
03. 12. 2013 Huba, Mikuláš Detail návrhu 6 0724 Mikuláš Huba II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 6 0724 Mikuláš Huba II (105 KB)
14. 05. 2014 Mičovský, Ján Detail návrhu 6 0724 Ján Mičovský II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 6 0724 Ján Mičovský II (69 KB)
16. 05. 2014 12:33 Cicoň, Antonín Detail návrhu 6 0724 Antonín Cicoň II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 6 0724 Antonín Cicoň II (66 KB)
16. 05. 2014 12:49 Lebocký, Tibor Detail návrhu 6 0724 Tibor Lebocký II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 6 0724 Tibor Lebocký II (117 KB)
16. 05. 2014 12:25 Gaži, Peter Detail návrhu 6 0724 Gaži Peter II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 6 0724 Gaži Peter II (62 KB)
16. 05. 2014 12:19 Záhumenský, Marian Detail návrhu 6 0724 Marián Záhumenský II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 6 0724 Marián Záhumenský II (38 KB)

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 35. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1149 zo dňa 27. 5. 2014

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 13.6.2014 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (28.6.2014), čiastka 64, číslo 182/2014.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.