Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Zákon z 21. júna 2013, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 212/1997 Z. z. o povinných výtlačkoch periodických publikácií, neperiodických publikácií a rozmnoženín audiovizuálnych diel v znení neskorších predpisov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky

Zákon vrátený prezidentom, parlamentná tlač 620 (číslo pôvodnej parlamentnej tlače: 458)
Dátum doručenia: 11. 7. 2013
Navrhovateľ: vláda (Ministerstvo kultúry SR)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre kultúru a médiá s lehotou na prerokovanie 30. 8. 2013..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre kultúru a médiá s lehotou na prerokovanie 30. 8. 2013.

Výsledok štádia procesu: Zápis uznesenia / návrhu uznesenia výborov


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 581 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 581 (12 KB)

Rokovanie výborov

27. 8. 2013, Ústavnoprávny výbor NR SR
30. 8. 2013, Výbor NR SR pre kultúru a médiá


Rokovanie gestorského výboru

3. 9. 2013, Výbor NR SR pre kultúru a médiá

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 23. schôdzi NR SR dňa 3. 9. 2013.

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 23. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 726 zo dňa 3. 9. 2013

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 18. 9. 2013 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (26. 9. 2013), čiastka 68, číslo 289/2013.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.