Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Návrh poslankýň Národnej rady Slovenskej republiky Oľgy NACHTMANNOVEJ, Dariny GABÁNIOVEJ a Ivety LIŠKOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Novela zákona, parlamentná tlač 583
Dátum doručenia: 31. 5. 2013
Navrhovateľ: poslanci NR SR (D. Gabániová, I. Lišková, O. Nachtmannová)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport s lehotou na prerokovanie 28. 8. 2013..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport s lehotou na prerokovanie 30. 8. 2013.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 560 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 560 (12 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 21. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 688 zo dňa 26. 6. 2013.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport s lehotou na prerokovanie 28. 8. 2013.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport s lehotou na prerokovanie 30. 8. 2013.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us210688 (Uznesenie (1. čítanie)) Us210688 (20 KB)

Rokovanie výborov

27. 8. 2013, Ústavnoprávny výbor NR SR
2. 9. 2013, Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport


Rokovanie gestorského výboru

2. 9. 2013, Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 23. schôdzi NR SR dňa 13. 9. 2013.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

12. 09. 2013 Žitňanská, Jana Detail návrhu 6 0583 Jana Žitňanská II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 6 0583 Jana Žitňanská II (96 KB)
12. 09. 2013 Hraško, Igor Detail návrhu 6 0583 Igor Hraško II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 6 0583 Igor Hraško II (78 KB)

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 23. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 779 zo dňa 13. 9. 2013

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 4. 10. 2013 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (15. 10. 2013), čiastka 73, číslo 312/2013.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.