Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Vládny návrh zákona o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Návrh nového zákona, parlamentná tlač 1723
Dátum doručenia: 28. 8. 2015
Navrhovateľ: vláda (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj, Výbor NR SR pre sociálne veci a Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport s lehotou na prerokovanie 9. 11. 2015..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport s lehotou na prerokovanie 10. 11. 2015.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 1724 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 1724 (14 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 54. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1934 zo dňa 23. 9. 2015.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj a Výbor NR SR pre sociálne veci s lehotou na prerokovanie 9. 11. 2015.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport s lehotou na prerokovanie 10. 11. 2015.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us541934 (Uznesenie (1. čítanie)) Us541934 (21 KB)

Rokovanie výborov

3. 11. 2015, Výbor NR SR pre financie a rozpočet
3. 11. 2015, Ústavnoprávny výbor NR SR
18. 11. 2015, Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
3. 11. 2015, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj
1. 10. 2015, Výbor NR SR pre sociálne veci


Rokovanie gestorského výboru

18. 11. 2015, Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 58. schôdzi NR SR dňa 26. 11. 2015.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

24. 11. 2015 Želiezka, Ľubomír Detail návrhu 6 1723 Ľubomír Želiezka II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 6 1723 Ľubomír Želiezka II (136 KB)
25. 11. 2015 16:09 Jurinová, Erika Detail návrhu 6 1723 Erika Jurinová II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 6 1723 Erika Jurinová II (106 KB)
25. 11. 2015 17:18 Kiššová, Jana Detail návrhu 6 1723 Jana Kiššová II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 6 1723 Jana Kiššová II (90 KB)
25. 11. 2015 10:55 Figeľ, Ján Detail návrhu 6 1723 Ján Figeľ II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 6 1723 Ján Figeľ II (86 KB)
25. 11. 2015 10:32 Pellegrini, Peter Detail návrhu 6 1723 Peter Pellegrini 1 II (Evidencia pozmeňovacích a doplňovacích návhov) 6 1723 Peter Pellegrini 1 II (104 KB)
25. 11. 2015 10:32 Pellegrini, Peter Detail návrhu 6 1723 Peter Pellegrini 2 II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 6 1723 Peter Pellegrini 2 II (90 KB)
25. 11. 2015 10:32 Pellegrini, Peter Detail návrhu 6 1723 Peter Pellegrini 3 II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 6 1723 Peter Pellegrini 3 II (86 KB)
25. 11. 2015 16:21 Ďuriš Nicholsonová, Lucia Detail návrhu 6 1723 Lucia Nicholsonová II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 6 1723 Lucia Nicholsonová II (76 KB)
25. 11. 2015 16:35 Droba, Juraj Detail návrhu 6 1723 Juraj Droba II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 6 1723 Juraj Droba II (201 KB)
25. 11. 2015 16:09 Jurinová, Erika Detail návrhu 6 1723 Erika Jurinová 2 II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 6 1723 Erika Jurinová 2 II (86 KB)

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 58. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 2157 zo dňa 26. 11. 2015

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 16. 12. 2015 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (29. 12. 2015), čiastka 117, číslo 440/2015.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.