Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Vládny návrh zákona o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb a o nútenom obmedzení vlastníckeho práva k nim a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Návrh nového zákona, parlamentná tlač 1572
Dátum doručenia: 29.5.2015
Navrhovateľ: vláda (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti, Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny, Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj s lehotou na prerokovanie 10.9.2015..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj s lehotou na prerokovanie 11.9.2015.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 1584 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 1584 (14 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 53. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1794 zo dňa 16.6.2015.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti, Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny, Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj s lehotou na prerokovanie 10.9.2015.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj s lehotou na prerokovanie 11.9.2015.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us531794 (Uznesenie (1. čítanie)) Us531794 (21 KB)

Rokovanie výborov

10.9.2015, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
10.9.2015, Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny
8.9.2015, Ústavnoprávny výbor NR SR
2.7.2015, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj


Rokovanie gestorského výboru

16. 9. 2015, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 54. schôdzi NR SR dňa 22.9.2015.

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 54. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1927 zo dňa 22. 9. 2015

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 14.10.2015 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (29.10.2015), čiastka 80, číslo 282/2015.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.