Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov

Novela zákona, parlamentná tlač 1569
Dátum doručenia: 29. 5. 2015
Navrhovateľ: vláda (Ministerstvo financií SR)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre financie a rozpočet a Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti s lehotou na prerokovanie 10. 9. 2015..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre financie a rozpočet s lehotou na prerokovanie 11. 9. 2015.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 1581 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 1581 (14 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 53. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1831 zo dňa 23. 6. 2015.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti a Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 10. 9. 2015.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre financie a rozpočet s lehotou na prerokovanie 11. 9. 2015.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us531831 (Uznesenie (1. čítanie)) Us531831 (21 KB)

Rokovanie výborov

3. 9. 2015, Výbor NR SR pre financie a rozpočet
10. 9. 2015, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
8. 9. 2015, Ústavnoprávny výbor NR SR


Rokovanie gestorského výboru

16. 9. 2015, Výbor NR SR pre financie a rozpočet

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 54. schôdzi NR SR dňa 1. 10. 2015.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

30. 09. 2015 16:57 Chren, Martin Detail návrhu 6 1569 Martin Chren II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 6 1569 Martin Chren II (62 KB)
30. 09. 2015 16:14 Novotný, Viliam Detail návrhu 6 1569 Viliam Novotný 2 II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 6 1569 Viliam Novotný 2 II (105 KB)
30. 09. 2015 16:14 Novotný, Viliam Detail návrhu 6 1569 Viliam Novotný 3 II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 6 1569 Viliam Novotný 3 II (140 KB)
30. 09. 2015 18:06 Simon, Zsolt Detail návrhu 6 1569 Zsolt Simon 1 II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 6 1569 Zsolt Simon 1 II (109 KB)
30. 09. 2015 15:12 Zajac, Pavol Detail návrhu 6 1569 Pavol Zajac II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 6 1569 Pavol Zajac II (118 KB)
30. 09. 2015 16:14 Novotný, Viliam Detail návrhu 6 1569 Viliam Novotný 1 II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 6 1569 Viliam Novotný 1 II (76 KB)
30. 09. 2015 18:06 Simon, Zsolt Detail návrhu 6 1569 Zsolt Simon 2 II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 6 1569 Zsolt Simon 2 II (101 KB)
30. 09. 2015 18:11 Kamenický, Ladislav Detail návrhu 6 1569 Ladislav Kamenický II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 6 1569 Ladislav Kamenický II (181 KB)

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 54. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 2008 zo dňa 1. 10. 2015

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 14. 10. 2015 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (22. 10. 2015), čiastka 76, číslo 268/2015.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.