Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 204/2013 Z. z.

Novela zákona, parlamentná tlač 1472
Dátum doručenia: 24. 3. 2015
Navrhovateľ: vláda (Ministerstvo hospodárstva SR)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre financie a rozpočet a Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti s lehotou na prerokovanie 12. 6. 2015..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti s lehotou na prerokovanie 15. 6. 2015.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 1482 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 1482 (14 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 51. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1706 zo dňa 6. 5. 2015.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti a Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 12. 6. 2015.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti s lehotou na prerokovanie 15. 6. 2015.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us511706 (Uznesenie (1. čítanie)) Us511706 (20 KB)

Rokovanie výborov

9. 6. 2015, Výbor NR SR pre financie a rozpočet
11. 6. 2015, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
9. 6. 2015, Ústavnoprávny výbor NR SR


Rokovanie gestorského výboru

16. 6. 2015, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 53. schôdzi NR SR dňa 30. 6. 2015.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

25. 06. 2015 Kondrót, Maroš Detail návrhu 6 1472 Maroš Kondrót II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 6 1472 Maroš Kondrót II (52 KB)
30. 06. 2015 10:55 Brixi, Otto Detail návrhu 6 1472 Otto Brixi II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 6 1472 Otto Brixi II (92 KB)

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 53. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1869 zo dňa 30. 6. 2015

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 15. 7. 2015 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (28. 7. 2015), čiastka 55, číslo 173/2015.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.