Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Novela zákona, parlamentná tlač 141
Dátum doručenia: 6. 7. 2012
Navrhovateľ: vláda (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre financie a rozpočet a Výbor NR SR pre sociálne veci s lehotou na prerokovanie 7. 9. 2012..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre sociálne veci s lehotou na prerokovanie 10. 9. 2012.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 131 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 131 (13 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 6. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 169 zo dňa 8. 8. 2012.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre sociálne veci s lehotou na prerokovanie ihneď.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre sociálne veci s lehotou na prerokovanie ihneď.

NZ bude prerokovaný v skrátenom legislatívnom konaní, uznesenie číslo 164 zo dňa 6. 8. 2012.

Výsledok štádia procesu: Zápis uznesenia / návrhu uznesenia výborov.


Priložené dokumenty:

Us060169 (Uznesenie (1. čítanie)) Us060169 (23 KB)

Rokovanie výborov

8. 8. 2012, Výbor NR SR pre financie a rozpočet
8. 8. 2012, Ústavnoprávny výbor NR SR
8. 8. 2012, Výbor NR SR pre sociálne veci


Rokovanie gestorského výboru

8. 8. 2012, Výbor NR SR pre sociálne veci

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 6. schôdzi NR SR dňa 10. 8. 2012.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

02. 08. 2012 Jurinová, Erika Detail návrhu 6 0141 Erika Jurinová II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 6 0141 Erika Jurinová II (127 KB)
07. 08. 2012 10:27 Kaník, Ľudovít Detail návrhu 6 0141 Ľudovít Kaník1 II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 6 0141 Ľudovít Kaník1 II (63 KB)
07. 08. 2012 10:27 Kaník, Ľudovít Detail návrhu 6 0141 Ľudovít Kaník4 II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 6 0141 Ľudovít Kaník4 II (53 KB)
07. 08. 2012 10:27 Kaník, Ľudovít Detail návrhu 6 0141 Ľudovít Kaník2 II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 6 0141 Ľudovít Kaník2 II (58 KB)
07. 08. 2012 10:27 Kaník, Ľudovít Detail návrhu 6 0141 Ľudovít Kaník3 II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 6 0141 Ľudovít Kaník3 II (81 KB)
08. 08. 2012 18:27 Fedor, Martin Detail návrhu 6 0141 Martin Fedor II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 6 0141 Martin Fedor II (68 KB)
08. 08. 2012 16:04 Mihál, Jozef Detail návrhu 6 0141 Jozef Mihál1 II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 6 0141 Jozef Mihál1 II (88 KB)
08. 08. 2012 16:04 Mihál, Jozef Detail návrhu 6 0141 Jozef Mihál5 II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 6 0141 Jozef Mihál5 II (70 KB)
08. 08. 2012 16:04 Mihál, Jozef Detail návrhu 6 0141 Jozef Mihál10 II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 6 0141 Jozef Mihál10 II (79 KB)
08. 08. 2012 16:04 Mihál, Jozef Detail návrhu 6 0141 Jozef Mihál6 II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 6 0141 Jozef Mihál6 II (162 KB)
08. 08. 2012 10:12 Štefanec, Ivan Detail návrhu 6 0141 Ivan Štefanec II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 6 0141 Ivan Štefanec II (63 KB)
08. 08. 2012 16:04 Mihál, Jozef Detail návrhu 6 0141 Jozef Mihál9 II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 6 0141 Jozef Mihál9 II (53 KB)
08. 08. 2012 16:04 Mihál, Jozef Detail návrhu 6 0141 Jozef Mihál7 II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 6 0141 Jozef Mihál7 II (80 KB)
08. 08. 2012 16:04 Mihál, Jozef Detail návrhu 6 0141 Jozef Mihál2 II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 6 0141 Jozef Mihál2 II (113 KB)
08. 08. 2012 16:04 Mihál, Jozef Detail návrhu 6 0141 Jozef Mihál3 II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 6 0141 Jozef Mihál3 II (73 KB)
08. 08. 2012 16:18 Jurinová, Erika Detail návrhu 6 0141 Erika Jurinová II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 6 0141 Erika Jurinová II (56 KB)
08. 08. 2012 16:04 Mihál, Jozef Detail návrhu 6 0141 Jozef Mihál11 II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 6 0141 Jozef Mihál11 II (76 KB)
08. 08. 2012 16:04 Mihál, Jozef Detail návrhu 6 0141 Jozef Mihál8 II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 6 0141 Jozef Mihál8 II (102 KB)
08. 08. 2012 18:27 Viskupič, Jozef Detail návrhu 6 0141 Jozef Viskupič II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 6 0141 Jozef Viskupič II (88 KB)
08. 08. 2012 16:04 Mihál, Jozef Detail návrhu 6 0141 Jozef Mihál12 II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 6 0141 Jozef Mihál12 II (57 KB)
08. 08. 2012 16:04 Mihál, Jozef Detail návrhu 6 0141 Jozef Mihál14 II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 6 0141 Jozef Mihál14 II (96 KB)
08. 08. 2012 16:04 Mihál, Jozef Detail návrhu 6 0141 Jozef Mihál4 II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 6 0141 Jozef Mihál4 II (87 KB)
08. 08. 2012 17:07 Mezenská, Helena Detail návrhu 6 0141 Helena Mezenská II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 6 0141 Helena Mezenská II (73 KB)
08. 08. 2012 16:04 Mihál, Jozef Detail návrhu 6 0141 Jozef Mihál13 II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 6 0141 Jozef Mihál13 II (72 KB)
08. 08. 2012 18:27 Fecko, Martin Detail návrhu 6 0141 Martin Fecko II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 6 0141 Martin Fecko II (56 KB)
08. 08. 2012 14:42 Pollák, Peter Detail návrhu 6 0141 Peter Pollák II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 6 0141 Peter Pollák II (123 KB)
09. 08. 2012 18:34 Matovič, Igor Detail návrhu 6 0141 Igor Matovič II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 6 0141 Igor Matovič II (64 KB)
09. 08. 2012 18:59 Podmanický, Ján Detail návrhu 6 0141 Ján Podmanický II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 6 0141 Ján Podmanický II (79 KB)
09. 08. 2012 18:59 Podmanický, Ján Detail návrhu 6 0141 Ján Podmanický2 II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 6 0141 Ján Podmanický2 II (75 KB)
09. 08. 2012 11:54 Brocka, Július Detail návrhu 6 0141 Július Brocka II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 6 0141 Július Brocka II (41 KB)
09. 08. 2012 18:34 Matovič, Igor Detail návrhu 6 0141 Igor Matovič2 II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 6 0141 Igor Matovič2 II (174 KB)
09. 08. 2012 18:59 Podmanický, Ján Detail návrhu 6 0141 Ján Podmanický4 II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 6 0141 Ján Podmanický4 II (66 KB)
09. 08. 2012 18:59 Podmanický, Ján Detail návrhu 6 0141 Ján Podmanický3 II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 6 0141 Ján Podmanický3 II (81 KB)

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 6. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 170 zo dňa 10. 8. 2012

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 23. 8. 2012 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (1. 9. 2012), čiastka 66, číslo 252/2012.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.