Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Vládny návrh zákona Civilný mimosporový poriadok

Návrh nového zákona, parlamentná tlač 1334
Dátum doručenia: 19. 12. 2014
Navrhovateľ: vláda (Ministerstvo spravodlivosti SR)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny s lehotou na prerokovanie 23. 4. 2015..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 30. 4. 2015.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 1346 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 1346 (13 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 46. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1546 zo dňa 28. 1. 2015.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny a Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 23. 4. 2015.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 30. 4. 2015.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us461546 (Uznesenie (1. čítanie)) Us461546 (23 KB)

Rokovanie výborov

23. 4. 2015, Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny
5. 5. 2015, Ústavnoprávny výbor NR SR


Rokovanie gestorského výboru

5. 5. 2015, Ústavnoprávny výbor NR SR

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 51. schôdzi NR SR dňa 21. 5. 2015.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

19. 05. 2015 12:01 Vitteková, Anna Detail návrhu 6 1334 Anna Vitteková II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 6 1334 Anna Vitteková II (79 KB)

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 51. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1748 zo dňa 21. 5. 2015

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 16. 6. 2015 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (17. 7. 2015), čiastka 52, číslo 161/2015.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.