Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Novela zákona, parlamentná tlač 1209
Dátum doručenia: 26. 9. 2014
Navrhovateľ: vláda (Ministerstvo financií SR, Národná banka Slovenska)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre financie a rozpočet s lehotou na prerokovanie 21. 11. 2014..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre financie a rozpočet s lehotou na prerokovanie 24. 11. 2014.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 1210 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 1210 (14 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 39. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1390 zo dňa 22. 10. 2014.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre financie a rozpočet a Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 21. 11. 2014.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre financie a rozpočet s lehotou na prerokovanie 24. 11. 2014.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us391390 (Uznesenie (1. čítanie)) Us391390 (21 KB)

Rokovanie výborov

24. 11. 2014, Výbor NR SR pre financie a rozpočet
18. 11. 2014, Ústavnoprávny výbor NR SR


Rokovanie gestorského výboru

24. 11. 2014, Výbor NR SR pre financie a rozpočet

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 44. schôdzi NR SR dňa 26. 11. 2014.

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 44. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1426 zo dňa 26. 11. 2014

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 10. 12. 2014 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (20. 12. 2014), čiastka 111, číslo 373/2014.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.