Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon bol vrátený prezidentom)

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Novela zákona, parlamentná tlač 1125
Dátum doručenia: 22. 8. 2014
Navrhovateľ: vláda (Ministerstvo spravodlivosti SR)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti s lehotou na prerokovanie 20. 10. 2014..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 21. 10. 2014.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 1143 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 1143 (14 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 37. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1307 zo dňa 11. 9. 2014.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti a Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 13. 10. 2014.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 13. 10. 2014.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us371307 (Uznesenie (1. čítanie)) Us371307 (21 KB)

Rokovanie výborov

7. 10. 2014, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
7. 10. 2014, Ústavnoprávny výbor NR SR


Rokovanie gestorského výboru

14. 10. 2014, Ústavnoprávny výbor NR SR

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 39. schôdzi NR SR dňa 21. 10. 2014.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

16. 10. 2014 Mezenská, Helena Detail návrhu 6 1125 Helena Mezenská II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 6 1125 Helena Mezenská II (117 KB)

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 39. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1383 zo dňa 21. 10. 2014

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol vrátený prezidentom.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.