Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Novela zákona, parlamentná tlač 590
Dátum doručenia: 25. 11. 2011
Navrhovateľ: vláda (Ministerstvo financií SR)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre financie a rozpočet a Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj s lehotou na prerokovanie, ktorú určí gestorský výbor..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre financie a rozpočet s lehotou na prerokovanie, ktorú určí gestorský výbor.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 596 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 596 (13 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 26. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 721 zo dňa 30. 11. 2011.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj s lehotou na prerokovanie ihneď.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre financie a rozpočet s lehotou na prerokovanie ihneď.

NZ bude prerokovaný v skrátenom legislatívnom konaní, uznesenie číslo 719 zo dňa 30. 11. 2011.

Výsledok štádia procesu: Zápis uznesenia / návrhu uznesenia výborov.


Priložené dokumenty:

Us260721 (Uznesenie (1. čítanie)) Us260721 (18 KB)

Rokovanie výborov

30. 11. 2011, Výbor NR SR pre financie a rozpočet
30. 11. 2011, Ústavnoprávny výbor NR SR
1. 12. 2011, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj


Rokovanie gestorského výboru

1. 12. 2011, Výbor NR SR pre financie a rozpočet

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 26. schôdzi NR SR dňa 1. 12. 2011.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

01. 12. 2011 17:57 Zajac, Peter Detail návrhu 5 0590 Peter Zajac II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 5 0590 Peter Zajac II (101 KB)
01. 12. 2011 16:47 Burian, Jozef Detail návrhu 5 0590 Jozef Burian II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 5 0590 Jozef Burian II (63 KB)

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 26. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 735 zo dňa 1. 12. 2011

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 20. 12. 2011 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (31. 12. 2011), čiastka 153, číslo 548/2011.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.