Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Novela zákona, parlamentná tlač 590
Dátum doručenia: 25.11.2011
Navrhovateľ: vláda (Ministerstvo financií SR)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj s lehotou na prerokovanie, ktorú určí gestorský výbor..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre financie a rozpočet s lehotou na prerokovanie, ktorú určí gestorský výbor.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 596 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 596 (13 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 26. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 721 zo dňa 30.11.2011.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj s lehotou na prerokovanie ihneď.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre financie a rozpočet s lehotou na prerokovanie ihneď.

NZ bude prerokovaný v skrátenom legislatívnom konaní, uznesenie číslo 719 zo dňa 30.11.2011.

Výsledok štádia procesu: Zápis uznesenia / návrhu uznesenia výborov.


Priložené dokumenty:

Us260721 (Uznesenie (1. čítanie)) Us260721 (18 KB)

Rokovanie výborov

30.11.2011, Výbor NR SR pre financie a rozpočet
30.11.2011, Ústavnoprávny výbor NR SR
1.12.2011, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj


Rokovanie gestorského výboru

1. 12. 2011, Výbor NR SR pre financie a rozpočet

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 26. schôdzi NR SR dňa 1.12.2011.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

01. 12. 2011 17:57 Zajac, Peter Detail návrhu 5 0590 Peter Zajac II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 5 0590 Peter Zajac II (101 KB)
01. 12. 2011 16:47 Burian, Jozef Detail návrhu 5 0590 Jozef Burian II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 5 0590 Jozef Burian II (63 KB)

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 26. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 735 zo dňa 1. 12. 2011

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 20.12.2011 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (31.12.2011), čiastka 153, číslo 548/2011.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.