Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Zákon z 20. októbra 2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky

Zákon vrátený prezidentom, parlamentná tlač 565 (číslo pôvodnej parlamentnej tlače: 460)
Dátum doručenia: 9. 11. 2011
Navrhovateľ: vláda (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Výbor NR SR pre sociálne veci a Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 24. 11. 2011..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre sociálne veci s lehotou na prerokovanie 24. 11. 2011.

Výsledok štádia procesu: Zápis uznesenia / návrhu uznesenia výborov


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 558 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 558 (12 KB)

Rokovanie výborov

23. 11. 2011, Výbor NR SR pre sociálne veci
22. 11. 2011, Ústavnoprávny výbor NR SR


Rokovanie gestorského výboru

23. 11. 2011, Výbor NR SR pre sociálne veci

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 26. schôdzi NR SR dňa 29. 11. 2011.

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 26. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 704 zo dňa 29. 11. 2011

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 6. 12. 2011 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (15. 12. 2011), čiastka 142, číslo 469/2011.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.