Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Novela zákona, parlamentná tlač 54
Dátum doručenia: 16.8.2010
Navrhovateľ: vláda (predsedníčka vlády SR)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti, Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny, Výbor NR SR pre sociálne veci, Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre kultúru a médiá, Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport, Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj a Zahraničný výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 11.10.2010..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj s lehotou na prerokovanie 11.10.2010.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 38 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 38 (12 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 5. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 53 zo dňa 7.9.2010.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti, Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny, Výbor NR SR pre sociálne veci, Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre kultúru a médiá, Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport, Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj a Zahraničný výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 11.10.2010.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj s lehotou na prerokovanie 11.10.2010.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us050053 (Uznesenie (1. čítanie)) Us050053 (14 KB)

Rokovanie výborov

29.9.2010, Ústavnoprávny výbor NR SR
1.10.2010, Výbor NR SR pre financie a rozpočet
30.9.2010, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
6.10.2010, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj
5.10.2010, Výbor NR SR pre sociálne veci
5.10.2010, Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť
30.9.2010, Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
5.10.2010, Výbor NR SR pre kultúru a médiá
28.9.2010, Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny
30.9.2010, Zahraničný výbor NR SR


Rokovanie gestorského výboru

6. 10. 2010, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 7. schôdzi NR SR dňa 13.10.2010.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

12. 10. 2010 Somogyi, Szilárd Detail návrhu 5 0054 Szilárd Somogyi II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 5 0054 Szilárd Somogyi II (66 KB)
12. 10. 2010 Baška, Jaroslav Detail návrhu 5 0054 Jaroslav Baška II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 5 0054 Jaroslav Baška II (87 KB)
13. 10. 2010 10:06 Vážny, Ľubomír Detail návrhu 5 0054 Ľubomír Vážny II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 5 0054 Ľubomír Vážny II (100 KB)
13. 10. 2010 10:47 Slafkovský, Alexander Detail návrhu 5 0054 Alexander Slafkovský II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 5 0054 Alexander Slafkovský II (86 KB)
13. 10. 2010 09:54 Pfundtner, Edita Detail návrhu 5 0054 Edita Pfundtner II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 5 0054 Edita Pfundtner II (58 KB)

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 7. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 100 zo dňa 13. 10. 2010

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 25.10.2010 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (28.10.2010), čiastka 154/2010, číslo 403/2010.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.