Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Novela zákona, parlamentná tlač 509
Dátum doručenia: 23. 9. 2011
Navrhovateľ: vláda (Ministerstvo financií SR)

Priložené dokumenty:

Úvodná strana (Úvodná strana) Úvodná strana (9 KB)
Návrh zákona (Návrh zákona) Návrh zákona (60 KB)
Dôvodová správa (Dôvodová správa) Dôvodová správa (64 KB)
Tabuľka zhody - Smernica Rady 78-660-EHS (Tabuľka zhody) Tabuľka zhody - Smernica Rady 78-660-EHS (25 KB)
Tabuľka zhody - Smernica Rady 83-349-EHS  (Tabuľka zhody) Tabuľka zhody - Smernica Rady 83-349-EHS (23 KB)
Tabuľka zhody - Smernica EP a Rady 2009-101-ES  (Tabuľka zhody) Tabuľka zhody - Smernica EP a Rady 2009-101-ES (29 KB)
Návrh opatrenia, ktorým sa ustanovuje rozsah, spôsob, miesto a termíny ukladania výkazu vybraných údajov z účtovnej závierky zostavenej podľa § 17a zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov pre účtovné jednotky, ktorými sú  (Návrh vyhlášky) Návrh opatrenia, ktorým sa ustanovuje rozsah, spôsob, miesto a termíny ukladania výkazu vybraných údajov z účtovnej závierky zostavenej podľa § 17a zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov pre účtovné jednotky, ktorými sú (18 KB)
Návrh opatrenia, ktorým sa ustanovuje rozsah, spôsob, miesto a termíny ukladania výkazu vybraných údajov z účtovnej závierky zostavenej podľa § 17a zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov pre účtovné jednotky, ktorými sú  (Návrh vyhlášky) Návrh opatrenia, ktorým sa ustanovuje rozsah, spôsob, miesto a termíny ukladania výkazu vybraných údajov z účtovnej závierky zostavenej podľa § 17a zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov pre účtovné jednotky, ktorými sú (51 KB)
Návrh opatrenia, ktorým sa ustanovuje rozsah, spôsob, miesto a termíny ukladania výkazu vybraných údajov z konsolidovanej účtovnej závierky pre účtovné jednotky, ktorými sú podnikatelia (Návrh vyhlášky) Návrh opatrenia, ktorým sa ustanovuje rozsah, spôsob, miesto a termíny ukladania výkazu vybraných údajov z konsolidovanej účtovnej závierky pre účtovné jednotky, ktorými sú podnikatelia (18 KB)
Návrh opatrenia, ktorým sa ustanovuje rozsah, spôsob, miesto a termíny ukladania výkazu vybraných údajov z konsolidovanej účtovnej závierky pre účtovné jednotky, ktorými sú podnikatelia - príloha (Návrh vyhlášky) Návrh opatrenia, ktorým sa ustanovuje rozsah, spôsob, miesto a termíny ukladania výkazu vybraných údajov z konsolidovanej účtovnej závierky pre účtovné jednotky, ktorými sú podnikatelia - príloha (40 KB)
Návrh opatrenia, ktorým sa ustanovuje rozsah, spôsob, miesto a termíny ukladania výkazu vybraných údajov z individuálnej účtovnej závierky pre účtovné jednotky sú poisťovne, pobočky zahraničnej poisťovne, zaisťovne, pobočky zahraničnej zaisťovne, S (Návrh vyhlášky) Návrh opatrenia, ktorým sa ustanovuje rozsah, spôsob, miesto a termíny ukladania výkazu vybraných údajov z individuálnej účtovnej závierky pre účtovné jednotky sú poisťovne, pobočky zahraničnej poisťovne, zaisťovne, pobočky zahraničnej zaisťovne, S (90 KB)
Návrh opatrenia, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o rozsahu údajov určených z konsolidovanej účtovnej závierky na zverejnenie pre účtovné jednotky, ktorými sú poisťovne a  zaisťovne (Návrh vyhlášky) Návrh opatrenia, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o rozsahu údajov určených z konsolidovanej účtovnej závierky na zverejnenie pre účtovné jednotky, ktorými sú poisťovne a zaisťovne (59 KB)
Návrh opatrenia, ktorým sa ustanovuje rozsah, spôsob, miesto a termín ukladania výkazu vybraných údajov z účtovnej závierky zostavenej podľa § 17a zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení zákona č. ....../2011 pre účtovné jednotky, ktorými sú b (Návrh vyhlášky) Návrh opatrenia, ktorým sa ustanovuje rozsah, spôsob, miesto a termín ukladania výkazu vybraných údajov z účtovnej závierky zostavenej podľa § 17a zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení zákona č. ....../2011 pre účtovné jednotky, ktorými sú b (40 KB)
Návrh opatrenia, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o rozsahu, spôsobe, mieste a termínoch ukladania údajov z konsolidovanej účtovnej závierky pre účtovné jednotky, ktorými sú banky, správcovské spoločnosti, dôchodkové správcovské spoločnosti, doplnkov (Návrh vyhlášky) Návrh opatrenia, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o rozsahu, spôsobe, mieste a termínoch ukladania údajov z konsolidovanej účtovnej závierky pre účtovné jednotky, ktorými sú banky, správcovské spoločnosti, dôchodkové správcovské spoločnosti, doplnkov (40 KB)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre financie a rozpočet s lehotou na prerokovanie 24. 11. 2011..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre financie a rozpočet s lehotou na prerokovanie 25. 11. 2011.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 511 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 511 (12 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 24. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 652 zo dňa 18. 10. 2011.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre financie a rozpočet s lehotou na prerokovanie 24. 11. 2011.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre financie a rozpočet s lehotou na prerokovanie 25. 11. 2011.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us240652 (Uznesenie (1. čítanie)) Us240652 (23 KB)

Rokovanie výborov

25. 11. 2011, Výbor NR SR pre financie a rozpočet
22. 11. 2011, Ústavnoprávny výbor NR SR


Rokovanie gestorského výboru

25. 11. 2011, Výbor NR SR pre financie a rozpočet

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 26. schôdzi NR SR dňa 1. 12. 2011.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

29. 11. 2011 Chren, Martin Detail návrhu 5 0509 Martin Chren II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 5 0509 Martin Chren II (107 KB)
30. 11. 2011 16:06 Marcinčin, Anton Detail návrhu 5 0509 Anton Marcinčin Ii (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 5 0509 Anton Marcinčin Ii (91 KB)
30. 11. 2011 16:27 Matej, Ondrej Detail návrhu 5 0509 Ondrej Matej II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 5 0509 Ondrej Matej II (38 KB)
01. 12. 2011 11:41 Beblavý, Miroslav Detail návrhu 5 0509 Miroslav Beblavý II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 5 0509 Miroslav Beblavý II (87 KB)

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 26. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 731 zo dňa 1. 12. 2011

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 16. 12. 2011 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (31. 12. 2011), čiastka 153, číslo 547/2011.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.