Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Vládny návrh zákona o uznávaní a výkone rozhodnutí, ktorými sa ukladá trestná sankcia nespojená s odňatím slobody alebo probačné opatrenie na účely dohľadu v Európskej únii

Návrh nového zákona, parlamentná tlač 498
Dátum doručenia: 22. 9. 2011
Navrhovateľ: vláda (Ministerstvo spravodlivosti SR)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť a Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny s lehotou na prerokovanie 24. 11. 2011..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 25. 11. 2011.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 504 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 504 (12 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 24. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 657 zo dňa 18. 10. 2011.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť a Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny s lehotou na prerokovanie 24. 11. 2011.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 25. 11. 2011.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us240657 (Uznesenie (1. čítanie)) Us240657 (23 KB)

Rokovanie výborov

15. 11. 2011, Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny
22. 11. 2011, Ústavnoprávny výbor NR SR
22. 11. 2011, Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť


Rokovanie gestorského výboru

22. 11. 2011, Ústavnoprávny výbor NR SR

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 26. schôdzi NR SR dňa 2. 12. 2011.

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 26. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 737 zo dňa 2. 12. 2011

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 20. 12. 2011 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (30. 12. 2011), čiastka 151, číslo 533/2011.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.