Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov

Novela zákona, parlamentná tlač 398
Dátum doručenia: 10. 6. 2011
Navrhovateľ: vláda (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre financie a rozpočet a Výbor NR SR pre sociálne veci s lehotou na prerokovanie 26. 8. 2011..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre sociálne veci s lehotou na prerokovanie 31. 8. 2011.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 420 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 420 (12 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 20. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 507 zo dňa 29. 6. 2011.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre financie a rozpočet a Výbor NR SR pre sociálne veci s lehotou na prerokovanie 26. 8. 2011.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre sociálne veci s lehotou na prerokovanie 31. 8. 2011.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us200507 (Uznesenie (1. čítanie)) Us200507 (15 KB)

Rokovanie výborov

24. 8. 2011, Výbor NR SR pre financie a rozpočet
7. 9. 2011, Výbor NR SR pre sociálne veci
23. 8. 2011, Ústavnoprávny výbor NR SR


Rokovanie gestorského výboru

7. 9. 2011, Výbor NR SR pre sociálne veci

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 22. schôdzi NR SR dňa 14. 9. 2011.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

13. 09. 2011 17:00 Kaník, Ľudovít Detail návrhu 5 0398 Ľudovít Kaník1 II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 5 0398 Ľudovít Kaník1 II (73 KB)
13. 09. 2011 17:00 Kaník, Ľudovít Detail návrhu 5 0398 Ľudovít Kaník2 II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 5 0398 Ľudovít Kaník2 II (60 KB)
13. 09. 2011 17:00 Kaník, Ľudovít Detail návrhu 5 0398 Ľudovít Kaník3 II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 5 0398 Ľudovít Kaník3 II (162 KB)
13. 09. 2011 16:05 Brocka, Július Detail návrhu 5 0398 Július Brocka II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 5 0398 Július Brocka II (30 KB)

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 22. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 610 zo dňa 14. 9. 2011

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 10. 10. 2011 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (19. 10. 2011), čiastka 107, číslo 334/2011.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.