Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (NZ postúpil do redakcie)

Vládny návrh zákona o poskytovaní dotácií na obstaranie náhradných nájomných bytov

Návrh nového zákona, parlamentná tlač 318
Dátum doručenia: 21.4.2011
Navrhovateľ: vláda (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti, Výbor NR SR pre sociálne veci, Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj s lehotou na prerokovanie 27.6.2011..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti s lehotou na prerokovanie 27.6.2011.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 316 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 316 (11 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 18. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 425 zo dňa 19.5.2011.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti, Výbor NR SR pre sociálne veci, Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj s lehotou na prerokovanie 27.6.2011.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti s lehotou na prerokovanie 27.6.2011.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us180425 (Uznesenie (1. čítanie)) Us180425 (14 KB)

Rokovanie výborov

30.12.1899, Výbor NR SR pre financie a rozpočet
16.6.2011, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
16.6.2011, Výbor NR SR pre sociálne veci
14.6.2011, Ústavnoprávny výbor NR SR
15.6.2011, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj


Rokovanie gestorského výboru

23. 6. 2011, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 20. schôdzi NR SR dňa 7.7.2011.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

30. 06. 2011 Rosová, Tatiana Detail návrhu 5 0318 Tatiana Rosová II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 5 0318 Tatiana Rosová II (83 KB)

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 20. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 541 zo dňa 7. 7. 2011

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 27.7.2011 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (5.8.2011), čiastka 84, číslo 261/2011.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.