Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (NZ vzal navrhovateľ späť)

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov

Novela zákona, parlamentná tlač 28
Dátum doručenia: 16. 7. 2010
Navrhovateľ: vláda (Ministerstvo spravodlivosti SR)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Mandátový a imunitný výbor NR SR, Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti, Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj, Výbor NR SR pre sociálne veci, Výbor NR SR pre zdravotníctvo, Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť, Zahraničný výbor NR SR, Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport, Výbor NR SR pre kultúru a médiá a Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny s lehotou na prerokovanie 8. 9. 2010..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 10. 9. 2010.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 16 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 16 (12 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 4. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 35 zo dňa 11. 8. 2010.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Mandátový a imunitný výbor NR SR, Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti, Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj, Výbor NR SR pre sociálne veci, Výbor NR SR pre zdravotníctvo, Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť, Zahraničný výbor NR SR, Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport, Výbor NR SR pre kultúru a médiá a Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny s lehotou na prerokovanie 2. 9. 2010.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 6. 9. 2010.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us040035 (Uznesenie (1. čítanie)) Us040035 (12 KB)

Rokovanie výborov

2. 9. 2010, Mandátový a imunitný výbor NR SR
2. 9. 2010, Ústavnoprávny výbor NR SR
2. 9. 2010, Výbor NR SR pre financie a rozpočet
2. 9. 2010, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
2. 9. 2010, Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
2. 9. 2010, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj
26. 8. 2010, Výbor NR SR pre sociálne veci
2. 9. 2010, Výbor NR SR pre zdravotníctvo
2. 9. 2010, Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť
2. 9. 2010, Zahraničný výbor NR SR
26. 8. 2010, Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
2. 9. 2010, Výbor NR SR pre kultúru a médiá
26. 8. 2010, Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny


Rokovanie gestorského výboru

6. 9. 2010, Ústavnoprávny výbor NR SR

II. čítanie

Výsledok štádia procesu: NZ vzal navrhovateľ späť.
Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.