Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (NZ vzal navrhovateľ späť)

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov

Novela zákona, parlamentná tlač 28
Dátum doručenia: 16.7.2010
Navrhovateľ: vláda (Ministerstvo spravodlivosti SR)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti, Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny, Mandátový a imunitný výbor NR SR, Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, Výbor NR SR pre sociálne veci, Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre kultúru a médiá, Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport, Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj, Výbor NR SR pre zdravotníctvo a Zahraničný výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 8.9.2010..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 10.9.2010.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 16 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 16 (12 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 4. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 35 zo dňa 11.8.2010.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti, Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny, Mandátový a imunitný výbor NR SR, Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, Výbor NR SR pre sociálne veci, Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre kultúru a médiá, Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport, Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj, Výbor NR SR pre zdravotníctvo a Zahraničný výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 2.9.2010.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 6.9.2010.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us040035 (Uznesenie (1. čítanie)) Us040035 (12 KB)

Rokovanie výborov

2.9.2010, Mandátový a imunitný výbor NR SR
2.9.2010, Ústavnoprávny výbor NR SR
2.9.2010, Výbor NR SR pre financie a rozpočet
2.9.2010, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
2.9.2010, Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
2.9.2010, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj
26.8.2010, Výbor NR SR pre sociálne veci
2.9.2010, Výbor NR SR pre zdravotníctvo
2.9.2010, Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť
2.9.2010, Zahraničný výbor NR SR
26.8.2010, Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
2.9.2010, Výbor NR SR pre kultúru a médiá
26.8.2010, Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny


Rokovanie gestorského výboru

6. 9. 2010, Ústavnoprávny výbor NR SR

II. čítanie

Výsledok štádia procesu: NZ vzal navrhovateľ späť.
Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.