Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Novela zákona, parlamentná tlač 144
Dátum doručenia: 15. 10. 2010
Navrhovateľ: poslanci NR SR (N. Blahová, K. Cibulková, M. Gibalová, Z. Horváth, L. Sólymos)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj a Výbor NR SR pre sociálne veci s lehotou na prerokovanie 3. 12. 2010..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre sociálne veci s lehotou na prerokovanie 6. 12. 2010.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 135 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 135 (12 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 8. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 161 zo dňa 3. 11. 2010.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj a Výbor NR SR pre sociálne veci s lehotou na prerokovanie 3. 12. 2010.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre sociálne veci s lehotou na prerokovanie 6. 12. 2010.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us080161 (Uznesenie (1. čítanie)) Us080161 (15 KB)

Rokovanie výborov

24. 11. 2010, Ústavnoprávny výbor NR SR
18. 11. 2010, Výbor NR SR pre financie a rozpočet
3. 12. 2010, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj
29. 11. 2010, Výbor NR SR pre sociálne veci


Rokovanie gestorského výboru

29. 11. 2010, Výbor NR SR pre sociálne veci

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 9. schôdzi NR SR dňa 10. 12. 2010.

Stanovisko vlády k návrhu zákona je súhlasné.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

08. 12. 2010 Gibalová, Monika Detail návrhu 5 0144 Monika Gibalová II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 5 0144 Monika Gibalová II (46 KB)
08. 12. 2010 Blahová, Natália Detail návrhu 5 0144 Natália Blahová II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 5 0144 Natália Blahová II (54 KB)
10. 12. 2010 11:58 Blanár, Juraj Detail návrhu 5 0144 Juraj Blanár II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 5 0144 Juraj Blanár II (213 KB)
10. 12. 2010 11:58 Vaľová, Jana Detail návrhu 5 0144 Jana Vaľová II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 5 0144 Jana Vaľová II (69 KB)

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 9. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 222 zo dňa 10. 12. 2010

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 27. 12. 2010 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (30. 12. 2010), čiastka 198/2010, číslo 551/2010.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.