Detaily medzinárodnej zmluvy Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Dohovorom Organizácie Spojených národov o právach osôb so zdravotným postihnutím a Opčným protokolom k Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím

Medzinárodná zmluva, parlamentná tlač 1494
Dátum doručenia: 12. 2. 2010
Navrhovateľ: vláda (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre sociálne veci s lehotou na prerokovanie 26. 2. 2010..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre sociálne veci s lehotou na prerokovanie 26. 2. 2010.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 1527 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 1527 (11 KB)

Rokovanie výborov

23. 2. 2010, Ústavnoprávny výbor NR SR
2. 3. 2010, Výbor NR SR pre sociálne veci


Rokovanie gestorského výboru

2. 3. 2010, Výbor NR SR pre sociálne veci

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 49. schôdzi NR SR dňa 9. 3. 2010.

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 49. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 2048 zo dňa 9. 3. 2010

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.Priložené dokumenty:

Us492048 (Uznesenie (2. a 3. čítanie)) Us492048 (15 KB)

Redakcia

Zákon bol 17. 6. 2010 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. čiastka , číslo .Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.