Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č . 161/1998 Z. z. o Komore kominárov Slovenska a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

Novela zákona, parlamentná tlač 331
Dátum doručenia: 28. 7. 2003
Navrhovateľ: poslanci NR SR (Ľ. Lintner, P. Muránsky, R. Vavrík)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti a Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 18. 10. 2003..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj s lehotou na prerokovanie 19. 10. 2003.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 304 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 304 (12 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 17. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 474 zo dňa 18. 9. 2003.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti a Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 18. 10. 2003.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj s lehotou na prerokovanie 19. 10. 2003.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Uznesenie č. 474 (Uznesenie (1. čítanie)) Uznesenie č. 474 (13 KB)

Rokovanie výborov

8. 10. 2003, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj
7. 10. 2003, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
7. 10. 2003, Ústavnoprávny výbor NR SR


Rokovanie gestorského výboru

16. 10. 2003, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 18. schôdzi NR SR dňa 4. 11. 2003.

Stanovisko vlády k návrhu zákona je nesúhlasné.

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 18. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 595 zo dňa 4. 11. 2003

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 25. 11. 2003 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (11. 12. 2003), čiastka 216/2003, číslo 517/2003.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.