Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 166/2003 Z. z. o ochrane súkromia pred neoprávneným použitím informačno-technických prostriedkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o ochrane pred odpočúvaním) v znení zákona č. 757/2004 Z. z.

Novela zákona, parlamentná tlač 1130
Dátum doručenia: 21. 4. 2005
Navrhovateľ: poslanci NR SR (M. Cagala, Z. Komlósy, J. Šimko)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť, Ústavnoprávny výbor NR SR a Osobitný kontrolný výbor NR SR na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva s lehotou na prerokovanie 15. 6. 2005..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť s lehotou na prerokovanie 17. 6. 2005.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 1132 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 1132 (12 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 42. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1627 zo dňa 19. 5. 2005.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť, Ústavnoprávny výbor NR SR a Osobitný kontrolný výbor NR SR na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva s lehotou na prerokovanie 19. 6. 2005.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť s lehotou na prerokovanie 20. 6. 2005.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Uznesenie č. 1627 (Uznesenie (1. čítanie)) Uznesenie č. 1627 (13 KB)

Rokovanie výborov

14. 6. 2005, Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť
14. 6. 2005, Ústavnoprávny výbor NR SR
19. 5. 2005, Osobitný kontrolný výbor NR SR na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva


Rokovanie gestorského výboru

21. 6. 2005, Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 44. schôdzi NR SR dňa 29. 6. 2005.

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do III. čítania.




III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 44. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1728 zo dňa 29. 6. 2005

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.




Redakcia

Zákon bol 8. 7. 2005 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (15. 7. 2005), čiastka 133/2005, číslo 311/2005.



Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.