Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (NZ nebol schválený)

Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie ústavného zákona o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných činiteľov

Ústavný zákon, parlamentná tlač 1332
Dátum doručenia: 11. 1. 2002
Navrhovateľ: poslanci NR SR (S. Bartoš, J. Cuper, Á. Duka-Zólyomi, M. Fehér, R. Fico, F. Halmeš, P. Hrušovský, A. Ivanko, M. Kotian, P. Kresák, J. Kužma, J. Migaš, L. Orosz, Š. Šlachta)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Výbor NR SR pre životné prostredie a ochranu prírody, Výbor SNR pre vzdelanie, vedu a kultúru, Zahraničný výbor NR SR, Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť, Výbor NR SR pre zdravotníctvo, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj, Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti, Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre nezlučiteľnosť funkcií, Výbor NR SR pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien, Výbor NR SR pre kultúru a médiá a Výbor NR SR pre sociálne veci s lehotou na prerokovanie 8. 3. 2002..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 11. 3. 2002.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SRI. čítanie

NZ bol prerokovaný na 54. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1908 zo dňa 13. 2. 2002.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre životné prostredie a ochranu prírody, Výbor SNR pre vzdelanie, vedu a kultúru, Zahraničný výbor NR SR, Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť, Výbor NR SR pre zdravotníctvo, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj, Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti, Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre nezlučiteľnosť funkcií, Výbor NR SR pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien, Výbor NR SR pre kultúru a médiá a Výbor NR SR pre sociálne veci s lehotou na prerokovanie 14. 3. 2002.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 15. 3. 2002.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Uznesenie č. 1908 (Uznesenie (1. čítanie)) Uznesenie č. 1908 (14 KB)

Rokovanie výborov

14. 3. 2002, Výbor NR SR pre životné prostredie a ochranu prírody
7. 3. 2002, Výbor SNR pre vzdelanie, vedu a kultúru
14. 3. 2002, Zahraničný výbor NR SR
7. 3. 2002, Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť
14. 3. 2002, Výbor NR SR pre zdravotníctvo
5. 3. 2002, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj
6. 3. 2002, Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody
5. 3. 2002, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
14. 3. 2002, Výbor NR SR pre financie a rozpočet
9. 4. 2002, Ústavnoprávny výbor NR SR
13. 3. 2002, Výbor NR SR pre nezlučiteľnosť funkcií
7. 3. 2002, Výbor NR SR pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien
12. 3. 2002, Výbor NR SR pre kultúru a médiá
7. 3. 2002, Výbor NR SR pre sociálne veci


Rokovanie gestorského výboru

10. 4. 2002, Ústavnoprávny výbor NR SR

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 60. schôdzi NR SR dňa 30. 5. 2002.

Stanovisko vlády k návrhu zákona je súhlasné.

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 60. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 2227 zo dňa 30. 5. 2002

Výsledok štádia procesu: NZ nebol schválený.
Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.