Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o ochrane súkromia pred neoprávneným použitím informačno-technických prostriedkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o ochrane pred odpočúvaním)

Návrh nového zákona, parlamentná tlač 159
Dátum doručenia: 7. 2. 2003
Navrhovateľ: poslanci NR SR (E. Černá, J. Drgonec, I. Henzélyová, K. Jandzíková, Ľ. Lintner, V. Ondrejka)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti, Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Ústavnoprávny výbor NR SR, Osobitný kontrolný výbor NR SR na kontrolu činnosti SIS, Osobitný kontrolný výbor NR SR na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva a Výbor NR SR pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien s lehotou na prerokovanie 9. 4. 2003..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť s lehotou na prerokovanie 11. 4. 2003.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 130 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 130 (12 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 8. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 187 zo dňa 26. 2. 2003.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti, Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Ústavnoprávny výbor NR SR, Osobitný kontrolný výbor NR SR na kontrolu činnosti SIS, Osobitný kontrolný výbor NR SR na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva a Výbor NR SR pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien s lehotou na prerokovanie 9. 4. 2003.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť s lehotou na prerokovanie 11. 4. 2003.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Uznesenie č. 187 (Uznesenie (1. čítanie)) Uznesenie č. 187 (14 KB)

Rokovanie výborov

7. 4. 2003, Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť
8. 4. 2003, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
1. 4. 2003, Výbor NR SR pre financie a rozpočet
14. 4. 2003, Ústavnoprávny výbor NR SR
9. 4. 2003, Osobitný kontrolný výbor NR SR na kontrolu činnosti SIS
3. 4. 2003, Osobitný kontrolný výbor NR SR na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva
8. 4. 2003, Výbor NR SR pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien


Rokovanie gestorského výboru

23. 4. 2003, Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 11. schôdzi NR SR dňa 24. 4. 2003.

Stanovisko vlády k návrhu zákona je nesúhlasné.

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 11. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 267 zo dňa 24. 4. 2003

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 14. 5. 2003 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (21. 5. 2003), čiastka 78/2003, číslo 166/2003.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.