Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: II. čítanie (NZ postúpil do II. čítania)

Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov

Novela zákona, parlamentná tlač 1691
Dátum doručenia: 14. 4. 2023
Navrhovateľ: poslanci NR SR (M. Kuriak, L. Kyselica, J. Majorová Garstková, M. Potocký, M. Šofranko, M. Vetrák)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre kultúru a médiá s lehotou na prerokovanie 9. 6. 2023..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre kultúru a médiá s lehotou na prerokovanie 12. 6. 2023.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 1754 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 1754 (21 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 94. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 2358 zo dňa 15. 6. 2023.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre kultúru a médiá s lehotou na prerokovanie 15. 7. 2023.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre kultúru a médiá s lehotou na prerokovanie 17. 7. 2023.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us942358 (Uznesenie (1. čítanie)) Us942358 (19 KB)

Rokovanie výborov

26. 6. 2023, Ústavnoprávny výbor NR SR
27. 6. 2023, Výbor NR SR pre kultúru a médiá


Rokovanie gestorského výboru

27. 6. 2023, Výbor NR SR pre kultúru a médiá

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 94. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 2358 zo dňa 15. 6. 2023

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

27. 06. 2023 Kozelová, Monika Detail návrhu 8 1691 Monika Kozelová II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 8 1691 Monika Kozelová II (105 KB)


Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.