Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (NZ nebol schválený)

Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Karola GALEKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Novela zákona, parlamentná tlač 1606
Dátum doručenia: 14. 4. 2023
Navrhovateľ: poslanci NR SR (K. Galek)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti s lehotou na prerokovanie 9. 6. 2023..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti s lehotou na prerokovanie 12. 6. 2023.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 1671 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 1671 (19 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 90. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 2269 zo dňa 18. 5. 2023.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti a Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 9. 6. 2023.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti s lehotou na prerokovanie 12. 6. 2023.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us902269 (Uznesenie (1. čítanie)) Us902269 (19 KB)

Rokovanie výborov

9. 6. 2023, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
8. 6. 2023, Ústavnoprávny výbor NR SR


Rokovanie gestorského výboru

13. 6. 2023, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 94. schôdzi NR SR dňa 28. 6. 2023.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

21. 06. 2023 Galek, Karol Detail návrhu 8 1606 Karol Galek II 2 (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 8 1606 Karol Galek II 2 (104 KB)

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 94. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 2442 zo dňa 28. 6. 2023

Výsledok štádia procesu: NZ nebol schválený.Priložené dokumenty:

Us942442 (Uznesenie (2. a 3. čítanie)) Us942442 (21 KB)

Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.