Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Miloša SVRČEKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Novela zákona, parlamentná tlač 1548
Dátum doručenia: 6. 4. 2023
Navrhovateľ: poslanci NR SR (M. Svrček)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti a Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj s lehotou na prerokovanie 9. 6. 2023..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti s lehotou na prerokovanie 12. 6. 2023.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 1618 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 1618 (18 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 90. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 2285 zo dňa 18. 5. 2023.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti, Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj s lehotou na prerokovanie 9. 6. 2023.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti s lehotou na prerokovanie 12. 6. 2023.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us902285 (Uznesenie (1. čítanie)) Us902285 (19 KB)

Rokovanie výborov

9. 6. 2023, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
7. 6. 2023, Ústavnoprávny výbor NR SR
8. 6. 2023, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj


Rokovanie gestorského výboru

13. 6. 2023, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 94. schôdzi NR SR dňa 28. 6. 2023.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

27. 06. 2023 16:32 Svrček, Miloš Detail návrhu 8 1548 Miloš Svrček II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 8 1548 Miloš Svrček II (71 KB)
27. 06. 2023 16:32 Svrček, Miloš Detail návrhu 8 1548 Miloš Svrček II 3 (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 8 1548 Miloš Svrček II 3 (74 KB)

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 94. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 2432 zo dňa 28. 6. 2023

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 14. 7. 2023 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (1. 8. 2023), číslo 317/2023.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.