Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Novela zákona, parlamentná tlač 1532
Dátum doručenia: 28. 3. 2023
Navrhovateľ: vláda (Ministerstvo financií SR)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre financie a rozpočet a Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj s lehotou na prerokovanie ihneď..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre financie a rozpočet s lehotou na prerokovanie ihneď.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 1593 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 1593 (18 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 88. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 2173 zo dňa 30. 3. 2023.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj s lehotou na prerokovanie ihneď.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre financie a rozpočet s lehotou na prerokovanie ihneď.

NZ bude prerokovaný v skrátenom legislatívnom konaní, uznesenie číslo 2168 zo dňa 29. 3. 2023.

Výsledok štádia procesu: Zápis uznesenia / návrhu uznesenia výborov.


Priložené dokumenty:

Us882173 (Uznesenie (1. čítanie)) Us882173 (19 KB)

Rokovanie výborov

30. 3. 2023, Výbor NR SR pre financie a rozpočet
30. 3. 2023, Ústavnoprávny výbor NR SR
30. 3. 2023, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj


Rokovanie gestorského výboru

30. 3. 2023, Výbor NR SR pre financie a rozpočet

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 88. schôdzi NR SR dňa 31. 3. 2023.

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 88. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 2182 zo dňa 31. 3. 2023

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 17. 4. 2023 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (19. 4. 2023), číslo 130/2023.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.