Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jany ŽITŇANSKEJ, Vladimíry MARCINKOVEJ, Lucie DRÁBIKOVEJ a Ondreja DOSTÁLA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Novela zákona, parlamentná tlač 1478
Dátum doručenia: 24. 2. 2023
Navrhovateľ: poslanci NR SR (O. Dostál, L. Drábiková, V. Marcinková, J. Žitňanská)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre sociálne veci a Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport s lehotou na prerokovanie 26. 4. 2023..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre sociálne veci s lehotou na prerokovanie 28. 4. 2023.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 1547 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 1547 (18 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 88. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 2103 zo dňa 21. 3. 2023.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport a Výbor NR SR pre sociálne veci s lehotou na prerokovanie 26. 4. 2023.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre sociálne veci s lehotou na prerokovanie 28. 4. 2023.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us882103 (Uznesenie (1. čítanie)) Us882103 (19 KB)

Rokovanie výborov

26. 4. 2023, Ústavnoprávny výbor NR SR
2. 5. 2023, Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
27. 4. 2023, Výbor NR SR pre sociálne veci


Rokovanie gestorského výboru

2. 5. 2023, Výbor NR SR pre sociálne veci

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 94. schôdzi NR SR dňa 15. 6. 2023.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

23. 05. 2023 Žitňanská, Jana Detail návrhu 8 1478 Jana Žitňanská II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 8 1478 Jana Žitňanská II (97 KB)

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 94. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 2344 zo dňa 15. 6. 2023

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 28. 6. 2023 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (5. 7. 2023), číslo 263/2023.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.