Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (NZ nebol schválený)

Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o turistických trasách a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Návrh nového zákona, parlamentná tlač 1391
Dátum doručenia: 13. 1. 2023
Navrhovateľ: poslanci NR SR (J. Benčík, T. Lehotský, J. Szőllős, J. Šíbl, M. Šofranko, T. Šudík, M. Viskupič, A. Zemanová)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti, Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie a Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport s lehotou na prerokovanie 10. 3. 2023..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport s lehotou na prerokovanie 13. 3. 2023.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 1459 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 1459 (17 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 83. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 2021 zo dňa 14. 2. 2023.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti, Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport s lehotou na prerokovanie 10. 3. 2023.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport s lehotou na prerokovanie 13. 3. 2023.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us832021 (Uznesenie (1. čítanie)) Us832021 (19 KB)

Rokovanie výborov

13. 3. 2023, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
7. 3. 2023, Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
8. 3. 2023, Ústavnoprávny výbor NR SR
2. 5. 2023, Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport


Rokovanie gestorského výboru

4. 5. 2023, Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 94. schôdzi NR SR dňa 20. 6. 2023.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

16. 03. 2023 Majorová Garstková, Jana Detail návrhu List, ktorým poslanci oznámili späťvzatie svojho podpisu spod tohto návrhu (Evidencia pozmeňovacích a doplňovacích návhov) List, ktorým poslanci oznámili späťvzatie svojho podpisu spod tohto návrhu (35 KB)
16. 03. 2023 Majorová Garstková, Jana Detail návrhu 8 1391 Jana Majorová Garstková II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 8 1391 Jana Majorová Garstková II (248 KB)
09. 05. 2023 Zemanová, Anna Detail návrhu 8 1391 Anna Zemanová II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 8 1391 Anna Zemanová II (356 KB)
09. 05. 2023 Zemanová, Anna Detail návrhu List, ktorým poslanci oznámili späťvzatie svojho podpisu po týmto pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom (Evidencia pozmeňovacích a doplňovacích návhov) List, ktorým poslanci oznámili späťvzatie svojho podpisu po týmto pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom (45 KB)
10. 05. 2023 Majorová Garstková, Jana Detail návrhu 8 1391 Jana Majorová Garstková II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 8 1391 Jana Majorová Garstková II (244 KB)
10. 05. 2023 Majorová Garstková, Jana Detail návrhu 8 1391 späťvzatie_podpisov_J. Majorová Garstková_L. Kyselica, M. Svrček, Ľ. Krajčír, J. Hlinka (Evidencia pozmeňovacích a doplňovacích návhov) 8 1391 späťvzatie_podpisov_J. Majorová Garstková_L. Kyselica, M. Svrček, Ľ. Krajčír, J. Hlinka (39 KB)
12. 05. 2023 Vetrák, Milan Detail návrhu 8 1391 Milan Vetrák II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 8 1391 Milan Vetrák II (60 KB)
15. 05. 2023 Zemanová, Anna Detail návrhu 8 1391 Anna Zemanová II 2 (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 8 1391 Anna Zemanová II 2 (57 KB)
17. 05. 2023 Zemanová, Anna Detail návrhu 8 1391 Anna Zemanová II 4 (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 8 1391 Anna Zemanová II 4 (76 KB)
17. 05. 2023 Zemanová, Anna Detail návrhu 8 1391 Anna Zemanová II 3 (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 8 1391 Anna Zemanová II 3 (373 KB)
17. 05. 2023 Kuriak, Milan Detail návrhu 8 1391 Milan Kuriak II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 8 1391 Milan Kuriak II (53 KB)
17. 05. 2023 Majorová Garstková, Jana Detail návrhu 8 1391 Jana Majorová Garstková II 2 (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 8 1391 Jana Majorová Garstková II 2 (46 KB)
17. 05. 2023 Kuriak, Milan Detail návrhu List, ktorým poslanci oznámili späťvzatie svojho podpisu spod tohto návrhu (Evidencia pozmeňovacích a doplňovacích návhov) List, ktorým poslanci oznámili späťvzatie svojho podpisu spod tohto návrhu (29 KB)
18. 05. 2023 Kuriak, Milan Detail návrhu 8 1391 Milan Kuriak II 3 (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 8 1391 Milan Kuriak II 3 (62 KB)
23. 05. 2023 Zemanová, Anna Detail návrhu 8 1391 Anna Zemanová II 5 (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 8 1391 Anna Zemanová II 5 (93 KB)
24. 05. 2023 Zemanová, Anna Detail návrhu 8 1391 Anna Zemanová II 6 (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 8 1391 Anna Zemanová II 6 (127 KB)
15. 06. 2023 13:30 Zemanová, Anna Detail návrhu 8 1391 Anna Zemanová II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 8 1391 Anna Zemanová II (74 KB)

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 94. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 2384 zo dňa 20. 6. 2023

Výsledok štádia procesu: NZ nebol schválený.Priložené dokumenty:

Us942384 (Uznesenie (2. a 3. čítanie)) Us942384 (21 KB)

Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.