Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

Novela zákona, parlamentná tlač 1356
Dátum doručenia: 13. 1. 2023
Navrhovateľ: vláda (vedúci Úradu vlády SR)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny s lehotou na prerokovanie 10. 3. 2023..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny s lehotou na prerokovanie 13. 3. 2023.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 1425 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 1425 (17 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 83. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1973 zo dňa 2. 2. 2023.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny a Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 10. 3. 2023.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny s lehotou na prerokovanie 13. 3. 2023.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us831973 (Uznesenie (1. čítanie)) Us831973 (18 KB)

Rokovanie výborov

13. 3. 2023, Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny
9. 3. 2023, Ústavnoprávny výbor NR SR


Rokovanie gestorského výboru

13. 3. 2023, Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 88. schôdzi NR SR dňa 22. 3. 2023.

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 88. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 2128 zo dňa 22. 3. 2023

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 4. 4. 2023 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (15. 4. 2023), číslo 122/2023.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.