Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (NZ nebol schválený)

Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra KREMSKÉHO, Milana KURIAKA, Miloša SVRČEKA, Richarda NEMCA a Lucie DRÁBIKOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

Novela zákona, parlamentná tlač 1380
Dátum doručenia: 13. 1. 2023
Navrhovateľ: poslanci NR SR (L. Drábiková, P. Kremský, M. Kuriak, R. Nemec, M. Svrček)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre financie a rozpočet a Výbor NR SR pre sociálne veci s lehotou na prerokovanie 10. 3. 2023..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre sociálne veci s lehotou na prerokovanie 13. 3. 2023.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 1449 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 1449 (17 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 83. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1996 zo dňa 8. 2. 2023.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre sociálne veci s lehotou na prerokovanie 10. 3. 2023.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre sociálne veci s lehotou na prerokovanie 13. 3. 2023.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us831996 (Uznesenie (1. čítanie)) Us831996 (19 KB)

Rokovanie výborov

13. 3. 2023, Výbor NR SR pre financie a rozpočet
8. 3. 2023, Ústavnoprávny výbor NR SR
13. 3. 2023, Výbor NR SR pre sociálne veci


Rokovanie gestorského výboru

14. 3. 2023, Výbor NR SR pre sociálne veci

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 90. schôdzi NR SR dňa 4. 5. 2023.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

28. 03. 2023 Cmorej, Peter Detail návrhu 8 1380 Peter Cmorej II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 8 1380 Peter Cmorej II (66 KB)
28. 03. 2023 Kremský, Peter Detail návrhu 8 1380 Peter Kremský II 2 (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 8 1380 Peter Kremský II 2 (94 KB)
28. 03. 2023 Kremský, Peter Detail návrhu 8 1380 Peter Kremský II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 8 1380 Peter Kremský II (183 KB)
02. 05. 2023 17:21 Cmorej, Peter Detail návrhu 8 1380 Peter Cmorej II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 8 1380 Peter Cmorej II (89 KB)
02. 05. 2023 17:20 Kremský, Peter Detail návrhu 8 1380 Peter Kremský II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 8 1380 Peter Kremský II (57 KB)
02. 05. 2023 17:20 Kremský, Peter Detail návrhu 8 1380 Peter Kremský II 2 (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 8 1380 Peter Kremský II 2 (92 KB)
02. 05. 2023 17:20 Kremský, Peter Detail návrhu 8 1380 Peter Kremský II 3 (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 8 1380 Peter Kremský II 3 (47 KB)

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 90. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 2211 zo dňa 4. 5. 2023

Výsledok štádia procesu: NZ nebol schválený.Priložené dokumenty:

Us902211 (Uznesenie (2. a 3. čítanie)) Us902211 (21 KB)

Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.