Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon bol vrátený prezidentom)

Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Karola GALEKA a Tomáša ŠUDÍKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov

Novela zákona, parlamentná tlač 1371
Dátum doručenia: 13. 1. 2023
Navrhovateľ: poslanci NR SR (K. Galek, T. Šudík)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti s lehotou na prerokovanie 10. 3. 2023..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti s lehotou na prerokovanie 13. 3. 2023.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 1440 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 1440 (17 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 83. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 2020 zo dňa 14. 2. 2023.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti a Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 10. 3. 2023.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti s lehotou na prerokovanie 13. 3. 2023.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us832020 (Uznesenie (1. čítanie)) Us832020 (18 KB)

Rokovanie výborov

13. 3. 2023, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
9. 3. 2023, Ústavnoprávny výbor NR SR


Rokovanie gestorského výboru

14. 3. 2023, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 88. schôdzi NR SR dňa 28. 3. 2023.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

24. 03. 2023 13:00 Galek, Karol Detail návrhu 8 1371 Karol Galek II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 8 1371 Karol Galek II (67 KB)
23. 03. 2023 Vetrák, Milan Detail návrhu 8 1371 Milan Vetrák II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 8 1371 Milan Vetrák II (58 KB)
23. 03. 2023 Kremský, Peter Detail návrhu 8 1371 Peter Kremský II 2 (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 8 1371 Peter Kremský II 2 (58 KB)
23. 03. 2023 Kremský, Peter Detail návrhu 8 1371 Peter Kremský II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 8 1371 Peter Kremský II (64 KB)
24. 03. 2023 13:00 Galek, Karol Detail návrhu 8 1371 Karol Galek II 2 (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 8 1371 Karol Galek II 2 (64 KB)

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 88. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 2157 zo dňa 28. 3. 2023

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol vrátený prezidentom.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.