Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (NZ nebol schválený)

Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Patricka LINHARTA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších prepisov

Novela zákona, parlamentná tlač 1344
Dátum doručenia: 20. 12. 2022
Navrhovateľ: poslanci NR SR (P. Linhart)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti a Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie s lehotou na prerokovanie 10. 3. 2023..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie s lehotou na prerokovanie 13. 3. 2023.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 1406 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 1406 (18 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 88. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 2143 zo dňa 23. 3. 2023.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti, Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie a Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 22. 4. 2023.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie s lehotou na prerokovanie 24. 4. 2023.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us882143 (Uznesenie (1. čítanie)) Us882143 (18 KB)

Rokovanie výborov

27. 4. 2023, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
25. 4. 2023, Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
26. 4. 2023, Ústavnoprávny výbor NR SR


Rokovanie gestorského výboru

2. 5. 2023, Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 90. schôdzi NR SR dňa 18. 5. 2023.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

11. 05. 2023 Linhart, Patrick Detail návrhu 8 1344 Patrick Linhart II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 8 1344 Patrick Linhart II (93 KB)

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 90. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 2293 zo dňa 18. 5. 2023

Výsledok štádia procesu: NZ nebol schválený.Priložené dokumenty:

Us902293 (Uznesenie (2. a 3. čítanie)) Us902293 (21 KB)

Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.